Vi holder lukket på arkivet - dels på grund af Coronavirus, dels på grund af flytterod.

Vi skriver her på siden, når vi åbner vores nye arkiv! 

Agerbæk under besættelsen


De første år af besættelsen mærkede man ikke meget til tyske soldater i Agerbæk. Det var mest manglen på varer og rationering samt mørkelægningen og udgangsforbud, der prægede dagligdagen.

Den 10. november 1942 var der fest i Agerbæk skole. Den nye skole med de nye klasseværelser, skolekøkken, sløjd, lærerindebolig, gymnastiksal med omklædningsrum og bad blev indviet. Man beundrede de nye lokaler og glædede sig over, at børnene nu rigtig kunne nyde deres skoletid i denne dejlige bygning.

Men den 20. december 1943 holdt en tysk militærbil i skolegården. To tyske officerer gik rundt og undersøgte det hele. Den 30. december kom fortroppen på en snes mand kl. 8 om morgenen med denne besked: Hele skolen skal være ryddet til kl. 11. Hele inventaret blev i huj og hast slæbt ud. Om aftenen var der ordentlig halløj i skolen. Soldaterne svirede og skød, så man troede, de var mindre vel forvarede. Den 3. januar 1944 kom så hele styrken. Nu var storheden snart gået af skolen. Soldaternes sømbeslåede støvler trampede ind med sand og snavs på de nye gulve.

Med varierende antal var skolen belagt med soldater til 1. januar 1945. I dette tidsrum blev skolen benyttet som autoreparationsværksted og køreskole for de nærliggende kvarterer. Gymnastiksalen blev benyttet til depot for alt, lige fra undertøj, reservedele, geværer og ammunition til kasserede træskamler.

Fra 1. januar 1944 til 27. januar 1944 stod skolen fri. Så blev den i 3 dage brugt af soldater på gennemrejse fra Nordfinland. Efter 1. februar blev skolen gjort ren og atter taget i brug som skole. Fra tid til anden kom der indtil en snes soldater og boede i lærerindelejligheden. De var sabotagevagter på banelinien. Men ellers var skolen fri til den 23. april 1945. Da kom der er ny sending soldater. Omtrent samtidig kom der 125 flygtninge. Den 7. maj 1945 rejste soldaterne med fuld oppakning af deres private ting. Derimod lod de en stor del udrustning ligge sammen med deres skrammel. Sidst i juni måned blev flygtningene overført til Oksbøl, og så var skolen i Agerbæk fri, men i en meget sørgelig forfatning. Kommissionen til bedømmelse af skader forvoldt af tyske soldater udtalte, at det var noget af det værste, de havde set.

I den tid tyskerne besatte skolen blev børnene undervist i missionshuset og i et snedkerværksted i Sønderbyen. Der blev givet undervisning i de almindelige skolefag med så nogenlunde timetal, men sløjd, husgerning, håndgerning, naturhistorie, fysik og gymnastik måtte slettes af timeplanen.

 

 

 

 

 

 

   Agerbæk lokalarkivAgerbæk lokalarkiv © 2011 - 2015