Hvad vil arkivet gerne modtage/låne fra dig?


Vi er altid meget interesserede i at modtage/låne materiale, som direkte eller indirekte fortæller/viser noget om

  • sognets beboere
  • bygninger
  • lokaliteter
  • foreninger
  • virksomheder

i fortiden og nutiden, i dagligdag og ved specielle lejligheder. Materialet skal ikke have nogen bestemt alder – nyt bliver også gammelt en dag.


Vi nøjes gerne med at låne materialet. Vi deponerer også gerne eksempelvis foreningsmateriale, dvs. materialet forbliver foreningens ejendom – vi registrerer og opbevarer det blot.
Arkivet respekterer enhver klausul, man pålægger materialet. Ligesom visse former for materiale i et tidsrum forbliver utilgængeligt for alment publikum efter gældende regler (fx ømtålelige personlige papirer og foreningspapirer).


Museumsgenstande hører ikke til på arkivet. Dvs. gamle redskaber, almen litteratur o. a. skal du ikke aflevere her men på et museum! Arkivalier, der rettelig tilhører andetsteds, må du gerne aflevere på arkivet – så videreafleverer vi det eller henviser dig dertil.

 

 

 

 

 

 

   Agerbæk lokalarkiv


Arkivet er flyttet


Vi er flyttet til midlertidige lokaler på skolen, da vores gamle lokaler på skolen er blevet revet ned.

I kan finde os på det gamle lærerværelse (se nedenfor på det gamle billede af skolegården fra 1962).


*


Agerbæk lokalarkiv afholder generalforsamling


tirsdag den 25. februar kl. 19 på Fristedet. 


Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter kaffen vil bestyrelsen fortælle om forskellige bygninger i Storegade.

Sæt X i kalenderen!!


*


Agerbæk lokalarkiv © 2011 - 2015